Nieuws

De gemeenteraad van Almere heeft de heer R.J.J.M. (Ralph) Pans benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van de Almeerse Scholen Groep (ASG).
Met veel genoegen laat Herbert Griffioen namens het College van Bestuur weten dat per 1 september 2018 de heer Hans de Wit is benoemd tot rector voor
We hebben samen met de andere schoolbesturen van Almere de nieuwe gemeenteraad via een brandbrief laten weten dat het 2 voor 12 is en dat we samen

Pagina's