Veiligheid

Samen werken aan een veilig Almere

Er is een belangrijke stap gezet in het bevorderen van de veiligheid op onze scholen. Een samenwerkingsverband van verschillende partners heeft een gezamenlijk convenant opgesteld, met als doel een veilig en positief klimaat te creëren voor onze leerlingen.

Dit convenant richt zich op het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. Door het opstellen van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken, streven we naar een veilige en ondersteunende omgeving, zowel in als rondom de scholen.

We zijn trots te kunnen melden dat wij ons, als Almeerse Scholen Groep, ook achter dit initiatief hebben geschaard. Onze handtekening onder dit convenant versterkt onze gezamenlijke inzet voor veiligheid en welzijn.

Hier vindt u meer informatie over dit convenant en de specifieke afspraken.