Stage in het PO

OPLIS – opleidingsscholen in het PO

ASG geeft studenten graag de kans om zich te ontwikkelen. Dit doen wij in het primair onderwijs door stageplekken en begeleiding te organiseren. ASG is als samenwerkingsverband, samen met Prisma en Hogeschool Windesheim, aangesloten bij het Platform samen opleiden.

OPLIS staat voor Opleidingsschool. Studenten komen terecht op een van onze 15 opleidingsscholen. Hebben de opleidingsscholen geen plek meer? Dan staan er 13 schilscholen klaar om studenten een plek te bieden.
Meer weten? Kijk hier voor de missie en de visie van OPLIS.

Onze opleidingsscholen zijn voorzien van een schoolopleider, hij/zij zoekt een passende stageplek en een mentor op de school. Daarnaast werkt een opleidingsschool met mentoren die de student begeleiden gedurende de stagetijd.

OPLIS is ingericht op de begeleiding van voltijd en deeltijd studenten van de lerarenopleiding (PABO). De laatste jaren zijn hier ook andere opleidingsroutes aan toegevoegd. Vanuit het ‘Noodplan lerarentekort’ begeleiden wij:

  • Studenten van het zij-instroomtraject
  • Studenten van de ad-pep opleiding: de opleiding Pedagogisch Educatief Professional van onderwijsassistent tot leraar ondersteuner.

Verder begeleiden wij:

  • Studenten van de MBO-opstroom route
  • Startende leerkrachten (van basis- naar vakbekwaam)
  • Studenten van de TC-route

Voor het begeleiden van studenten op de ‘schilscholen’ hebben wij zeven opleidingsleerkrachten in dienst. De begeleiding kan bestaan uit lesobservaties, beeld coaching, gesprekken. We stemmen de begeleiding echt af op wat de student nodig heeft.

Stage / LIO basisonderwijs

Op onze basisscholen is het mogelijk stage te lopen en als LIO te werken. Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding op jouw stageplaats. Daar besteden we dus ook veel aandacht aan.
Er zijn onbetaalde en betaalde stageplaatsen voor de Lio-studenten op onze scholen.

Bij de ASG geven we het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen. Daarvoor voelen al onze leraren en medewerkers zich verantwoordelijk. Dat vraagt kwalitatief goed onderwijs en goede leerkrachten. Samen met Hogeschool Windesheim in Almere zorgt de ASG voor een goede opleiding van leerkrachten. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding maar ook voor goede praktijkbegeleiding.

Studentenbegeleiding

De ASG heeft 15 opleidingsscholen, die kwalitatief goede praktijkbegeleiding van studenten. De diversiteit in opleidingsscholen is kenmerkend voor de ASG. We bieden onze toekomstige collega’s stageplekken waar zij met eigen leervragen het vak kunnen leren.
Alle mentoren zijn getraind en weten hoe ze de studenten positief in hun ontwikkeling kunnen begeleiden. Naast de mentor is er een getrainde schoolopleider en een coach van de PABO die de ontwikkeling van studenten volgen en stimuleren.
Van studenten hebben we hoge verwachtingen, we dagen ze niet alleen uit zichzelf te verbeteren, maar zien en behandelen ze ook als collega’s en professionals. 

Comaker

Studenten leren op onze scholen niet alleen hoe ze goed les kunnen geven. Groepjes studenten werken daarnaast samen met de school aan onderzoeksopdrachten. Zo leren zij hoe je praktijkonderzoek kunt uitvoeren en tegelijkertijd helpen ze het onderwijs op de opleidingsschool te verbeteren. “De kracht van samen” is de slogan die goed van toepassing is.
Stage lopen op één van onze opleidingsscholen is voorbehouden aan studenten van pabo Windesheim. Wil je meer weten over stage lopen op onze basisscholen, neem dan contact op met Tjeerd Streekstra (t.streekstra@asg.nl).

Meer weten?

Wil je meer informatie over OPLIS? Mail dan naar Janneke Dronkers  j.dronkers@asg.nl