Passend onderwijs

Passend onderwijs

Goed en toegankelijk passend onderwijs bij ASG
Binnen de Almeerse Scholen Groep (ASG) werken we met hart en ziel aan passend onderwijs: onderwijs voor leerlingen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is. We bieden passend onderwijs op al onze scholen: 37 scholen voor primair onderwijs (PO), 8  scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Onze gedrevenheid om passend onderwijs te geven komt voort uit onze betrokkenheid bij de leerling en onze ambitie het beste onderwijs te willen bieden. De uitgangspunten van onze onderwijsorganisatie en onze visie op onderwijs zijn opgenomen in ons strategisch beleidsplan, Koers 22. Onze visie op passend onderwijs is de bestuurlijke uitwerking van Koers 22, in het bijzonder Venster 1: Goed en toegankelijk onderwijs. In dit document beschrijven we een bestuurlijk kader waarlangs we Venster 1 verdieping geven.

Passend onderwijs Almere
De Wet Passend Onderwijs regelt dat scholen de zorgplicht hebben om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel van de wet is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Om dat voor elkaar te krijgen werken alle Almeerse schoolbesturen samen met de coöperatie Passend onderwijs Almere. Het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep maakt deel uit van de ledenraad van de coöperatie en neemt deel aan de Algemene ledenvergadering.
Passend onderwijs Almere

Onderwijs in de wijk
In Almere krijgen kinderen zoveel mogelijk onderwijs in de eigen wijk. Daarnaast werkt iedere school continue aan de eigen basiskwaliteit.