Servicebureau

Servicebureau

Het servicesbureau biedt ondersteuning waardoor onze scholen zich volledig kunnen richten op het geven van goed onderwijs. Het servicebureau regelt een groot aantal bovenschoolse zaken. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, werving & selectie, P&O, financiën, control, communicatie en subsidie aanvragen. Maar het kan ook gaan om hele praktische dingen zoals personeels- en salarisadministratie, inkoop, huisvesting, schoonmaak en  ICT .

Inkoop
Het servicebureau is verantwoordelijk voor inkoop en aanbestedingen.
Onze inkoopvoorwaarden vindt u in onderstaande bijlage.
Inkoopvoorwaarden ASG Leveringen en Diensten