Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

ASG beschikt over een externe vertrouwenspersoon waar ouders, leerlingen en medewerkers direct melding kunnen maken van ongewenste intimiteiten. Melden kan ook bij de contactpersonen op de scholen, zij zullen vervolgens doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dan ook dat de klacht of een geschil zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Vanuit ASG werken we samen met Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+).
U kunt bij CVP+ terecht als u een klacht heeft over ongewenst gedrag. We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Onveiligheid door ongewenst gedrag kan voor veel stress zorgen.
Ons advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenst gedag vertoont! 

Vertrouwenspersoon voor ouders

Mocht een gesprek geen effect hebben of mocht u zich misschien onveilig voelen, dan kunt u ook bij CVP+ terecht. Ze hebben telefonisch contact of komen naar u toe. Ze luisteren naar uw verhaal en zij kunnen u ondersteunen bij eventueel verdere stappen. Weet dat u de regie houdt. Vanuit CVP+ worden geen stappen ondernomen zonder uw goedkeuring.

Miriam de Haas-Schelvis en Joost van Dijck zijn bereikbaar via telefoonnummer 070-2600032 of via het volgende mailadressen: mirjam@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Als medewerkers kun je ook terecht bij CVP+. Arnoud Kok en Barbel Roeleveld zijn de contactpersonen en zij zijn bereikbaar via 070-2600032 of via het volgende mailadressen: arnoud@cvp-plus.nl en barbel@cvp-plus.nl. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie (alleen beschikbaar voor medewerkers).

In de klachtenregeling staat meer informatie over hoe de externe vertrouwenspersoon in te schakelen.