Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

ASG beschikt over een externe vertrouwenspersoon waar ouders, leerlingen en medewerkers direct melding kunnen maken van ongewenste intimiteiten. Melden kan ook bij de contactpersonen op de scholen, zij zullen vervolgens doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dan ook dat de klacht of een geschil zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Mevrouw Wea Dekker is de externe vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via weadekker@gmail.com

In de klachtenregeling staat meer informatie over hoe de externe vertrouwenspersoon in te schakelen.