Meer- en hoogbegaafd

Onderwijs voor meerbegaafde en hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Ook voor hoogbegaafde kinderen heeft de ASG passend onderwijs, namelijk NEO onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven op vier basisscholen verspreid over vier stadsdelen in Almere. Op de Columbusschool (Poort), de Flierefluiter (Haven), De Kring (Buiten) en De Ontdekking (Stad).

Bij het NEO-onderwijs volgen hoogbegaafde leerlingen onderwijs in een aparte groep op deze reguliere basisscholen. Het reguliere onderwijsaanbod wordt in een beknopte vorm en versneld aangeboden. Naast de reguliere vakken is het aanbod uitgebreid met bijvoorbeeld taal-  of technieklessen, filosofie, leren leren of leren ondernemen.
Wilt u meer informatie over NEO onderwijs, de toelating en de kosten, dan kunt u direct contact opnemen met de directies van de scholen met NEO aanbod.

Talentenlab voor meerbegaafde basisschoolleerlingen
Voor meerbegaafde leerlingen heeft ASG in Almere het Talentenlab. Per stadsdeel wordt het Talentenlab aangeboden voor leerlingen van de verschillende scholen. In deze klassen krijgt de meerbegaafde leerling een dagdeel per week, binnen de reguliere schooltijd, andere lesstof aangeboden. De lessen worden gegeven door speciaal getrainde leerkrachten.  

De aandacht ligt bij de groepen 5 t/m 8. Het onderwijs in deze klassen is vooral gericht op verbreding. Meer diversiteit in het onderwijsaanbod in plaats van meer van hetzelfde. Het doel is dat de leerling leert om zijn/haar talenten te (gaan) benutten en mede daardoor beter gaat functioneren.
Wilt u meer weten over het Talentenlab? Vraag ernaar bij de directie van de school van uw kind.