Integriteitscode

Integriteitscode

Het bestuur van de ASG vindt integriteit een belangrijke zaak.
De gedragscode bevat een aantal regels over houding en gedrag in situaties waar de integriteit in het gedrang kan komen.