Innovatie

Innovatie

Innovatie is van het grootste belang voor onderwijs. Continu is ons onderwijs in ontwikkeling. Wij kijken voortdurend waar we kunnen verbeteren. Hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen en de eisen die gesteld worden.
Ook onze medewerkers blijven zich ontwikkelen. Scholing en training zijn aan de orde van de dag om de kwaliteit van onderwijs aan onze leerlingen hoog te houden.
Wij maken in zowel het basis- als voortgezet onderwijs ruim baan voor leraren in opleiding en stagiaires. Onze (academische) opleidingsscholen bieden een scala aan mogelijkheden en goede begeleiding.