Over ASG

Almeerse Scholen Groep

'Samen bouwen aan het onderwijs van morgen' staat centraal bij onze Koers 26. Met de fundamenten van deze koers; Leiderschap, Innovatie en Duurzaamheid, blijkt dat we het onderwijs breed interpreteren. Ze helpen ons om onszelf, het onderwijs en de wereld om ons heen tot ontwikkeling te brengen en vorm te geven aan de drie ambities die in Koers 26 centraal staan:
- Groeien door verbinden
- Ontwikkelen voor nu en de toekomst
- Flexibel organiseren en vormgeven van onderwijs.
Deze ambities gaan gepaard met beloftes aan leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. Voor hen willen wij het verschil maken.

Onderwijsbestuur
Als Almeerse Scholen Groep bereiden we jonge mensen voor op hun toekomst en hun plek in de steeds sneller veranderende samenleving. Onze scholen verbeteren en vernieuwen zich continu en geven kwalitatief en divers onderwijs dat toegankelijk is voor ieder kind.   
We zijn een onderwijsbestuur van 38 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. 21.000 leerlingen krijgen inspirerend onderwijs. Bij ASG werken 2.235 medewerkers.  

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat ASG uit één stichting: Stichting Almeerse Scholen Groep (ASG).  

Bestuur
Bij de Almeerse Scholen Groep zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt de Almeerse Scholen Groep en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.