Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor het College van Bestuur, en de werkgeversrol vervullen voor het College van Bestuur (reglement). De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van maximaal acht jaar. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. De Raad werkt met drie commissies die, gedelegeerd, zaken voorbereiden voor de reguliere vergaderingen.

Leden
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Ralph Pans (voorzitter), Geke van Velzen (vicevoorzitter), Frank Cornelissen, Peter Meijer, Mohamed El Harchaoui en Lisa Janssen.