Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor het College van Bestuur, en de werkgeversrol vervullen voor het College van Bestuur (reglement). De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van maximaal acht jaar. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. De Raad werkt met drie commissies die, gedelegeerd, zaken voorbereiden voor de reguliere vergaderingen.

Leden
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Ralph Pans (voorzitter), Geiske Tol (vicevoorzitter), Geke van Velzen en Frank Cornelissen, Peter Meijer en Mohamed El Harchaoui.

Vacature Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.
In deze sollicitatieprocedure laten we ons begeleiden door Wesselo.
Kijk hier voor meer informatie over de vacature.