Vakanties

Vakanties

Almere ligt in de regio noord en volgt de zomervakantiedata die horen bij die regio.

Hieronder treft u de schoolvakanties 2020/2021 aan. De studiedagen worden door de scholen individueel bepaald. Vraag hiernaar bij de schoolleiding van uw school.

Schooljaar 2020/2021

 • Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021
 • Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augstus 2021

 Feestdagen

 • Kerst: 25 en 26 december 2020
 • Goede Vrijdag: 2 april 2021
 • Pasen: 4 en 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Hemelvaart: 13 mei 2021
 • Pinksteren: 23 en 24 mei 2021

Buitengewoon verlof
Vanwege de Leerplichtwet is vakantie buiten de schoolvakanties om niet toegestaan. In bijzondere gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Ouders die door de specifieke aard van hun werk kunnen aantonen dat zij geen vakantie kunnen opnemen tijdens de schoolvakantie kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirecteur.  Het is niet toegestaan deze dagen op te nemen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie omtrent de regels buitengewoon verlof vindt u op pagina over leerplicht.