Vakanties

Vakanties

Almere ligt in de regio noord en volgt de zomervakantiedata die horen bij die regio.

Hierbij de link naar de website van de Rijksoverheid betreffende de schoolvakanties 2023/2024 aan.
De studiedagen worden door de scholen individueel bepaald. Vraag hiernaar bij de schoolleiding van uw school of check de schoolwebsite.

Buitengewoon verlof
Vanwege de Leerplichtwet is vakantie buiten de schoolvakanties om niet toegestaan. In bijzondere gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Ouders die door de specifieke aard van hun werk kunnen aantonen dat zij geen vakantie kunnen opnemen tijdens de schoolvakantie kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirecteur.  Het is niet toegestaan deze dagen op te nemen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie omtrent de regels buitengewoon verlof vindt u op pagina over leerplicht.