Kwaliteit

Kwaliteit

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwaliteit aanbiedt. De onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft. Op de website van de onderwijsinspectie vindt u de beoordeling van de inspectie per school.

Goed basisonderwijs
Bij de Almeerse Scholen Groep bewaken de schooldirecteur, een auditcommissie en de kwaliteitsmedewerker de onderwijskwaliteit van een basisschool. Onze organisatie heeft 40 sterke basisscholen met een basisarrangement van de Inspectie van het onderwijs.

Goed voortgezet onderwijs
Iedere middelbare school  van ASG maakt gebruik van een volgsysteem waarin de onderwijsresultaten van een leerlingen worden bijgehouden. Ook heeft iedere middelbare school eigen kwaliteitsmedewerkers die de resultaten monitoren en de docenten adviseren. De onderwijsresultaten zijn vast onderwerp van gesprek  tussen het College van Bestuur en de schooldirecties. Net als het basisonderwijs werkt ook het voortgezet onderwijs met interne audits. Schoolleiders van andere middelbare scholen van ASG nemen interne audits af op een collega ASG-school.

Vensters PO en VO
Via de websites van Vensters leggen PO en VO scholen verantwoording af over de onderwijskwaliteit. Zowel basis- als middelbare scholen hebben afgesproken hoe zij de schoolprestaties op deze website presenteren, zodat prestaties vergeleken kunnen worden met andere scholen. Vensters wordt uitgevoerd door de PO-raad en VO-raad.
Vensters PO
Vensters VO