Hoe gaat ASG om met corona?

Hoe gaat ASG om met corona? 

Informatie voor ouders voor schooljaar 2020-2021

Welke regels gelden op school?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De belangrijkste regels voor veilig onderwijs zijn door RIVM en Rijksoverheid overzichtelijk op een rij gezet:

Elke school en elk schoolgebouw vraagt om een andere oplossing. Daarom verschillen de aanpassingen per school. U kunt daarbij denken aan looproutes, verschillende pauzetijden en het als volwassene niet of beperkt kunnen bezoeken van het schoolgebouw van uw kind. In veel scholen zullen de ramen vaker open staan, zodat we extra goed kunnen ventileren – het is prettig als uw kind daarom warme kleding draagt. Als het RIVM en de GGD in de loop van het schooljaar andere maatregelen voorschrijven, zullen de scholen zich daaraan aanpassen.

Wanneer blijft uw kind thuis?
Hiervoor hebben wij een handige beslisboom gemaakt, die u vindt op onze website. Als u de vragen in de beslisboom volgt, ziet u wanneer uw kind thuis moet blijven. De beslisboom zal steeds geactualiseerd worden als dat nodig is. Daarom kunt u de beslisboom het beste raadplegen vanaf de website in plaats van hem uit te printen. Zo gebruikt u steeds de meest actuele versie.

Wanneer blijft ons personeel thuis?
Ons personeel blijft thuis als dat nodig is volgens de richtlijnen van het RIVM. Als een medewerker bijvoorbeeld verkouden is of een gezinslid heeft met koorts, blijft de medewerker thuis. We houden er rekening mee dat dit in het huidige schooljaar regelmatig voorkomt. Ook kan een medewerker besmet raken met het coronavirus en langere tijd thuis blijven.

Wat betekent dit voor het onderwijs?
Wij doen er alles aan om het onderwijs op school door te laten gaan en voor vervanging te zorgen. Mocht onderwijs op school niet lukken, dan zullen we tijdelijk over moeten stappen op thuisonderwijs. Wij laten u dat dan weten.

Wanneer informeren we u?
Als een of meer leraren of leerlingen uit de klas van uw kind besmet zijn met het coronavirus, dan laten we u dat weten. Uiteraard zullen wij u ook informeren als we moeten overstappen op thuisonderwijs.

Moet de hele klas naar huis als 1 leerling of leraar ziek is?
De school zoekt bij een coronabesmetting contact met de GGD en laat zich door de GGD adviseren. In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn klasgenoten of collega’s naar huis te sturen. Collega’s houden voldoende afstand van elkaar. Het risico dat een kind besmet wordt is laag. Daarom hoeven leerlingen in het basisonderwijs geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en van de leerkracht. Om dezelfde reden hoeven scholieren in het voortgezet onderwijs geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volgens de GGD hoeft een kind niet automatisch in thuisquarantaine als het contact heeft gehad met iemand van buiten het gezin die corona heeft. De GGD onderzoekt de contacten van elke coronapatiënt. Als de GGD vindt dat uw kind toch in quarantaine moet, dan hoort u dat persoonlijk van de GGD.

Heeft u vragen?
ASG hoopt u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u aanvullende vragen, dan kunt u terecht bij de school van uw kind. Ook kunt u terecht op de website van het RIVM.