Nieuwe rector Helen Parkhurst benoemd

19-07-2018

Met veel genoegen laat Herbert Griffioen namens het College van Bestuur weten dat per 1 september 2018 de heer Hans de Wit is benoemd tot rector voor het Helen Parkhurst.
De vacature was ontstaan na het aangekondigde vertrek van Theo Jaspers per het einde van dit schooljaar.

De heer De Wit beschikt over twintig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs en heeft gedurende deze periode diverse leidinggevende functies bij verschillende scholen en instellingen vervuld, waarvan de laatste drie jaar als programmadirecteur van de VO-Academie (onderdeel van de VO-Raad).

Het CvB denkt in Hans de Wit een bekwame, verbindende en enthousiaste rector voor Helen Parkhurst gevonden te hebben en ziet de toekomstige samenwerking dan ook vol vertrouwen tegemoet.