Datalek Iddink Learning Materials

05-06-2024

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn gegevens van ouders en leerlingen die schoolboeken, maar ook schoolspullen hebben besteld bij dit bedrijf, gestolen.  ASG heeft tot 2018 gebruik gemaakt van de diensten van Iddink. 
Iddink heeft laten weten dat het gegevens betreft vanaf 2001.
Als u of uw zoon/dochter in de periode tussen 2001 en 2018 op één van onze VO-scholen heeft gezeten, dan kan het zijn dat ook uw of uw zoon/dochter gegevens bij de diefstal betrokken zijn. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat er actief misbruik wordt gemaakt van de gestolen gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld het sturen van Phishing e-mail. 
Via dit bericht stellen wij u op de hoogte wat u zelf kunt doen en om welke gegevens het gaat. 

Wat kunt u doen? 
- Mocht u ooit bestellingen hebben gedaan bij iddink.nl dan moet u het wachtwoord voor Iddink.nl nergens anders voor gebruiken. Als dat wel zo is, verander dit wachtwoord bij die andere websites. 

- Let heel goed op vreemde emailberichten (phishing mails). Daarbij kunt u denken aan een vreemd emailadres, raar taalgebruik, gebruik van Engelse woorden of een mail die er vreemd uitziet. Zo’n mail moet u meteen weggooien en nergens in de mail op klikken. 

Om welke gegevens gaat het? 
In het systeem van Iddink is de volgende informatie opgenomen: 

- Naam 
- Geboortedatum 
- Adres en woonplaats 
- Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer 
- Inloggegevens 

Het is ook mogelijk dat uw bankrekeningnummer in het systeem van Iddink staat wanneer u of uw zoon/dochter schoolspullen (anders dan leerboeken) zoals een rekenmachine, bij Iddink heeft besteld en betaald. 

Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen?
U kunt over het datalek zelf en/of over de melding contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Jan Schrevel via fg@asg.nl