Aandacht voor gezonde leefstijl bij De Achtbaan

17-07-2023

Om de bewustwording van een gezonde leefstijl te vergroten is er op De Achtbaan een evenement georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Het doel was om kennis te maken met de verschillende sociale partners binnen de wijk en meer inzicht te geven in een gezonde leefstijl. De keuze voor het schoolplein van de Achtbaan heeft alles te maken met het feit dat de Achtbaan een Gezonde school is waar veel aandacht is voor een gezonde leefstijl van de leerlingen.

Feestelijkheden op het schoolplein
Tijdens de bijeenkomst op het schoolplein van De Achtbaan waren er voorlichtingsactiviteiten voor ouders en challenges voor kinderen georganiseerd door verschillende partners in de wijk om beweging en gezonde voeding op een speelse wijze onder de aandacht te brengen. Ook zijn er ideeën uitgewisseld over waarom een gezonde levensstijl belangrijk is en hoe het wijkteam Stedenwijk en andere sociale partners kunnen helpen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl in de buurt. Daarnaast is er gesproken over manieren waarop het wijkteam zichzelf beter kan presenteren en bekend maken in de wijk.

Pact met Impact
Almere vindt het belangrijk dat kinderen gezond zijn en blijven. Daarom hebben 21 organisaties 'het Pact met Impact' ondertekend, waarin ze zich verbinden om gezamenlijk te zorgen dat kinderen op een gezond gewicht blijven. Met het Pact met Impact zetten alle professionals zich in voor een gezonde leefstijl en het welzijn van de bewoners.

Wijkteam Stedenwijk
Het wijkteam Stedenwijk werkt samen met onder andere jeugdverpleegkundigen van JGZ, TiO, Zorggroep Almere, Kinderwerk en Jongerenwerk van De Schoor en andere betrokkenen die het belang hebben om een gezonde leefstijl te bevorderen. Het wijkteam Stedenwijk heeft een brede focus en staat klaar om mensen te helpen met diverse uitdagingen, zoals financiële problemen, scheidingen, indicaties WMO en maatschappelijk werk. Door de samenwerking met sociale partners kunnen zij ook doorverwijzen naar activiteiten en voorzieningen in de buurt, zoals buurtkamers en vrijwilligerswerk.

Het wijkteam streeft ernaar om laagdrempelig te zijn en de buurtbewoners de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met hun diensten en ondersteuning.

Wil je ook in contact komen met jouw wijkteam? Dan kun je contact opnemen met telefoonnummer 14 036 voor een afspraak of voor vragen of stuur een e-mail naar info@almere.nl of bezoek de website www.wijkteamsalmere.nl.

Foto vlnr: Yoeri (TiO), Chris (De Schoor), Stagiair Justin, Barry en Steffanie (Fysio),  Elske (Kinderwerk en Jongerenwerk), Bertyne ( Wijkteam Almere), Monique (de Achtbaan), Inge (JGZ)