De schep is de grond in

25-10-2022

De schep is vandaag symbolisch de grond in gegaan voor de bouw van de Montessori Campus 0-18! Om deze bijzondere plek te creëren werken de Almeerse Scholen Groep (ASG), GO! Kinderopvang, de Nieuwe Bibliotheek en de Gemeente Almere samen.

In Nobelhorst in Almere wordt de Montessori Campus 0-18 gebouwd voor kinderen van 0-18 jaar. In één gebied komt een kinderopvang- en onderwijsvoorziening, een bibliotheek, een sporthal en een skills garden. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de Montessori Campus 0-18.

Ontmoetingsplek
De Montessori Campus 0-18 is een ontmoetingsplek waar ieder kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Vanuit de Montessori gedachte is de overtuiging dat ieder kind vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Zo wordt het kind ondersteund om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.

Op de foto van links naar rechts: Giovanni Amelo (Gemeente Almere), Wendy Wesselingh (GO! Kinderopvang), Herbert Griffioen (College van Bestuur van ASG) en Elham Bahrami (de Nieuwe Bibliotheek).