Onderwijsmanifest richting nieuwe gemeenteraad

14-03-2022

Het onderwijsmanifest ‘Sterk Onderwijs: de motor van Almere!’ is zondagmiddag aan de vice-voorzitter van de Almeerse gemeenteraad aangeboden. De overhandiging van ASG-bestuurder Susanne Olivier aan Willem Boutkan was het startsein van het onderwijsdebat dat door de schoolbesturen uit Almere was georganiseerd.

"Ik zorg dat het een officieel stuk wordt, dan is het ook goed en makkelijk terug te vinden voor de nieuwe raadsleden en veel meer kan ik nu niet meer doen", aldus Boutkan. De gemeenteraadsverkiezingen vinden immers tot en met woensdag plaats en daarna wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In het manifest beschrijven de Almeerse schoolbesturen een zevental punten die zij bij de gemeenteraadsleden onder de aandacht wilden brengen: een groot innovatief vermogen, eigentijdse en duurzame gebouwen, huisvesting voor onderwijspersoneel, een hoger opleidingsniveau, economie en onderwijs samen in ontwikkeling, een coherente samenleving en verbinding onderwijs en jeugd.

Het onderwijsdebat ging over vier thema’s: lerarentekort, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, huisvesting bestaand en nieuw en onderwijsinnovatie. De kandidaatsraadsleden en belangstellenden in de zaal, waaronder de huidige en vorige wethouder van Onderwijs en enkele andere voormalige of zittende wethouders, gingen met elkaar en enkele bestuurders het debat aan. Het gesprek ging over vier stellingen die aan de thema’s waren gekoppeld: Almere moet bedrijven die zich hier vestigen verplichten om stageplekken aan te bieden, er moet een gemeentelijk appartementencomplex komen voor startende docenten VO en PO, alle 23 schoolgebouwen in het gemeentelijk huisvestingsplan (IHP) moeten voor 2030 klaar zijn en Almere moet 25 miljoen euro investeren in een kenniscentrum Onderwijsinnovatie.

De onderwijsbesturen gaven aan dat ze binnenkort met een vervolg op het manifest komen en met een wensenlijstje voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders.