Montessori Lyceum Flevoland mag trots zijn

19-02-2016

De afgelopen dagen heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek op het Montessori Lyceum Flevoland gedaan. Twee inspecteurs hebben veel lessen bezocht en gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en de schoolleiding. Aan het eind van het bezoek, gisterenmiddag, hebben ze hun oordeel over het MLF gegeven. De school mag trots zijn!

Rector a.i. Roosje Passchier licht toe: “De laatste twee dagen heeft de inspectie met leerlingen en leraren gesproken en ze zijn onder de indruk van de verbetertrajecten. VWO en VMBO hebben een voldoende beoordeling gekregen en de HAVO is op de goede weg.  Er zit een stijgende lijn in de opbrengsten, en we doen er uiteraard alles aan dat ook de havoleerlingen goede percentages behalen en slagen!”

Goed schoolklimaat
Trots vermeldt Roosje nog dat de inspectie vindt dat de school een goed klimaat heeft, dat er een goed zicht is op de ontwikkelpunten en er een duidelijke lijn is uitgezet om deze ontwikkelpunten te verbeteren.  Het MLF heeft de focus op de leskwaliteit en geeft duidelijke sturing aan leerlingen en docenten met ruimte voor autonomie.

Roosje: “We zijn voor dit moment heel tevreden. Ik wens de nieuwe rector Diana Kwast heel veel succes met deze geweldige school en ben blij dat het MLF er hard aan werkt om zich op alle niveaus verder te ontwikkelen.”