Stage / Lio PO

Stage / Lio basisonderwijs

Op onze basisscholen is het mogelijk stage te lopen en als LIO te werken. Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding op jouw stageplaats. Daar besteden we dus ook veel aandacht aan.
Er zijn onbetaalde en betaalde stageplaatsen voor de Lio-studenten op onze scholen. Een aantal excellente studenten krijgt hun collegegeld vergoed.

Bij de ASG geven we het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen. Daarvoor voelen al onze leraren en medewerkers zich verantwoordelijk. Dat vraagt kwalitatief goed onderwijs en goede leerkrachten. Samen met pabo Windesheim in Almere zorgt de ASG voor een goede opleiding van leerkrachten. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding maar ook voor goede praktijkbegeleiding.

Studentenbegeleiding

De ASG heeft 14 opleidingsscholen, die kwalitatief goede praktijkbegeleiding verzorgen en die wij regelmatig toetsen op de kwaliteit van studentenbegeleiding. De diversiteit in opleidingsscholen is kenmerkend voor de ASG. We bieden onze toekomstige collega’s stageplekken waar zij met eigen leervragen het vak kunnen leren.
Alle mentoren zijn getraind en weten hoe ze de studenten positief in hun ontwikkeling kunnen begeleiden. Naast de mentor is er een getrainde schoolopleider en een coach van de pabo die de ontwikkeling van studenten volgen en stimuleren.
Van studenten hebben we hoge verwachtingen, we dagen ze niet alleen uit zichzelf te verbeteren, maar zien en behandelen ze ook als collega’s en professionals. 

Comaker

Studenten leren op onze scholen niet alleen hoe ze goed les kunnen geven. Groepjes studenten  werken ook samen met de school aan onderzoeksopdrachten. Zo leren zij hoe je praktijkonderzoek kunt uitvoeren en tegelijkertijd helpen ze het onderwijs op de opleidingsschool te verbeteren. “De kracht van samen” is de slogan die goed van toepassing is.
Stage lopen op één van onze opleidingsscholen is voorbehouden aan studenten van pabo Windesheim.
Wil je meer weten over stage lopen op onze basisscholen, neem dan contact op met Hans Bruin (h.bruin@asg.nl).

Opleidingsscholen

Zie hier een overzicht van onze opleidingsscholen.