Corona-informatie voor schoolgidsen basisonderwijs

Corona-informatie voor schoolgidsen basisonderwijs

Als gevolg van corona is een aantal zaken op de basisscholen van ASG anders geregeld. Dit is niet altijd in de schoolgidsen beschreven. Het betreft het volgende:

Algemene corona-maatregelen
Basisscholen hanteren de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. U kunt hierbij denken aan het regelmatig en grondig wassen van de handen, het regelmatig reinigen van leermiddelen en materialen en het vaker luchten van lokalen.

Halen en brengen
Ouders brengen hun kind tot het schoolplein en gaan bij het brengen en halen niet mee naar binnen. Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de bso. Als het nodig is kan de basisschool werken met gespreide breng- en haaltijden, zodat volwassenen voldoende afstand kunnen houden.

Bezoek aan de school
Ouders en andere volwassenen mogen de school alleen in na het beantwoorden van een aantal gezondheidsvragen. De school beperkt het aantal bezoekers tot een minimum.

Afwezigheid van leerkracht
Als de leerkracht uit voorzorg of vanwege een coronabesmetting thuis moet blijven, probeert de basisschool voor een vervangende leerkracht te zorgen. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat de school moet overstappen op onderwijs op afstand. Leerlingen ontvangen dan thuisonderwijs.

Afwezigheid van leerling
Als een leerling thuisblijft wegens (mogelijke) coronabesmetting bij hemzelf of een gezinslid, of als de leerling of een gezinslid tot een medische risicogroep behoort, is er sprake van geoorloofd verzuim. Ouders wordt gevraagd dit aan de school te melden.